Motioner från SD Älvkarleby | Sverigedemokraterna Älvkarleby

Motioner från SD Älvkarleby

Vid Älvkarleby kommunfullmäktiges senaste sammanträde onsdag den 20 februari 2013 anmäldes följande två motioner från SD Älvkarleby.

Motion om byggande av staket till lekplats

Den kommunala lekplats som idag finns i närheten av matvaruaffären Willys och Bodaån i Skutskär har en stor brist då den saknar ett staket.

Detta gör att de barn som uppehåller sig där utsätter sig för en stor fara eftersom de riskerar att falla ned i närheten av lekplatsen. Ett staket skulle kunna göra så att de och deras föräldrar känner sig betydligt mer säkra.

Sverigedemokraterna anser att det är viktigt att ta barnens och föräldrarnas trygghet på allvar och menar därför att kommunen bör bygga ett staket till denna lekplats så att inget barn eller någon annan person riskerar att falla ned där.

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna

• att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att uppföra ett staket vid den aktuella lekplatsen i Skutskär

Skutskär 2013-02-20

Sverigedemokraterna Älvkarleby

Motion om stopp för gräddfiler till invandrarungdomar

Älvkarleby kommun har sedan en tid tillbaka ett organiserat mottagande av så kallade ensamkommande flyktingungdomar. Det har dessutom uppdagats att skattemedel går till att bekosta körkortsutbildning och annat för att dessa personer skall ta körkort.

Sverigedemokraterna menar att detta agerande är djupt diskriminerande mot alla de svenska ungdomar som inte får samma möjlighet av kommunen. Eftersom vi menar att alla ungdomar skall behandlas lika är det därför rimligt att denna verksamhet med gratis körkortsutbildning till ensamkommande flyktingungdomar upphör.

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna

• att uppdra till utbildnings- och omsorgsnämnden att avbryta verksamheten med att erbjuda ensamkommande flyktingungdomar gratis körkortshjälp

Skutskär 2013-02-20

Sverigedemokraterna Älvkarleby

Mer information:

SD vill ha staket kring lekplats (Arbetarbladet, 2013-02-26)