Lokalpolitisk folder för SD Älvkarleby | Sverigedemokraterna Älvkarleby

Lokalpolitisk folder för SD Älvkarleby

Nedan presenteras den lokalpolitiska folder som Sverigedemokraterna Älvkarleby tagit fram till valet den 14 september.

Detta vill vi göra i Älvkarleby kommun

» Gå ur samverkansbolaget Gästrike Vatten och driv verksamheten i egen regi för billigare vatten för våra kommuninvånare.

» Verka för att en närpolisstation etableras i Skutskär. Polisen måste få en lokal förankring för att kunna minska brottsligheten, inte minst narkotikamissbruket.

» Stoppa invandringsmottagandet så att mer resurser kan gå till skola, vård och omsorg. På så sätt uppstår inte de ekonomiska och sociala problem som finns i många andra kommuner.

» Anställ mer personal inom äldreomsorgen för att garantera en värdig ålderdom. Avskaffa delade turer, garantera rätt till heltid och skapa mer tid för personalen med de äldre.

» Anställ fler lärare och verka för mer arbetsro i skolan. Elever med särskilda behov ska få mer hjälp. Utöka öppettiderna på fritidsgårdarna.

» Förbättra skolmaten så att den blir näringsrik och aptitlig samt innehåller endast livsmedel som producerats enligt svensk djurskyddslagstiftning. Gynna lokala företag vid upphandling.

» Avskaffa gratis körkort till ensamkommande invandrarungdomar i kommunen. Alla ungdomar ska behandlas lika och ingen diskriminering får ske.

» Arbeta för att snabbare avhysa utländska bärplockarläget. Tillskriv regeringen om at tlagen ska ändras så att avhysningen förenklas.

» Uppför hundgårdar så att hundarna kan få leka med varandra och skapa gemenskap samt utgör en social träffpunkt för hundägare.