Insändare: Marmaboendet inte demokratiskt förankrat | Sverigedemokraterna Älvkarleby

Insändare: Marmaboendet inte demokratiskt förankrat

Följande insändare av Sverigedemokraterna Älvkarleby finns införd i Arbetarbladets nätupplaga tisdag den 7 februari 2012. Den var även införd i Gefle Dagblad den 9 februari 2012.

Marmaboendet inte demokratiskt förankrat

Marmaborna har inte fått säga sitt

Publicerad 15:35

Marmaboendet inte demokratiskt förankrat

För en tid sedan öppnade Migrationsverket ett ankomstboende i Marma utanför Älvkarleby. Boendets funktion är att avlasta det redan befintliga boendet i Gävle, som är utsatt för ett så hårt tryck på grund av den stora invandringen till Sverige att det krävs fler platser för att avlasta asylmottagandet.
Beslutet att öppna Marmaboendet har inte fattats i Älvkarleby kommunfullmäktige och är inte heller förankrat hos de lokala politiska partierna, i alla fall inte hos oss sverigedemokrater. Istället är det staten som påtvingat Marmaborna effekterna av sin misslyckade invandrings- och integrationspolitik.
Vi sverigedemokrater välkomnar den lilla andel riktiga flyktingar som kommer till Sverige, det vill säga kvot- och konventionsflyktingar enligt FN, men vill minska den övriga asyl- och anhöriginvandringen med 90 procent. Med dagens situation där vi har ett splittrat samhälle med stora sociala och ekonomiska problem och en massinvandring vill vi inte medverka till att ytterligare spä på detta genom ett asylboende i Marma.
Marmaborna har inte tillfrågats om denna utveckling utan har fått en brysk julklapp från staten med 70 boendeplatser på en liten ort med drygt 300 invånare. Det är förståeligt att många har synpunkter på en sådan hantering. Sverigedemokraterna kräver en öppen diskussion och debatt om dessa frågor och att Marmaborna får säga sitt.

Sverigedemokraterna Älvkarleby